r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.
r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Bireysel Emeklilik Sigortası
 
BİREYSEL EMEKLİLİK:
Bireysel Emeklilik Sistemi;
Çalışma hayatınız süresince yaptığınız düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimle, çalışma döneminizde sahip olduğunuz yaşam standartlarını emeklilik döneminizde de devam ettirmeyi amaçlayan gönüllülüğe dayalı bir sistemdir.
BES, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan ve devlet tarafından vergi avantajlarıyla desteklenen bir sistemdir.
Sisteminde emekli olmak için, ilk giriş tarihinizden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalarak katkı payı ödemeniz ve 56 yaşınızı tamamlamanız gerekir.

Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili bilmeniz gereken hususlar
 • Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarınızı, emeklilik planında tanımlı asgari katkı payından daha az olmamak üzere değiştirebilirsiniz.
 • Birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. Bunun için emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmelidir.
 • Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesaplarınızı birleştirebilirsiniz.
 • Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Ancak katkı payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz.
 • Yılda en fazla 6 defa fon dağılım oranınızı ve 4 defa emeklilik planınızı değiştirebilirsiniz.
 • Sistemden emekli olabilmeniz için 10 yıl düzenli ödeme yapmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir.
 • Emekliliğe hak kazanmadan önce dilediğiniz anda sistemden ayrılabilirsiniz. Sistemden erken ayrılma durumunda birikimlerinize stopaj ve varsa giriş aidatı kesintileri uygulanır.
 • Emekliliğe hak kazandıktan sonra tercihinize göre birikimlerinizi ister toplu para, ister aylık maaş ya da bir kısmını toplu para, bir kısmını maaş olarak alabilirsiniz.
DESTEK EMEKLİLİK PLANI
Asgari Katkı Payı
Asgari katkı payı aylık 100 TL olarak uygulanır.
Belirlenen katkı payı ödemeleri, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir. Ödeme dönemine göre belirlenen katkı payının altında yapılan ödemeler, katılımcının emekliliğe hak kazanım süresinin hesaplamasında dikkate alınmaz.

Ek Katkı Payı
Katılımcı veya ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin talebi doğrultusunda sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda ödenebilecek katkı pay tutarıdır.

Katkı Payı Ödeme Aracı
Katkı payı ödemeleri aşağıdaki seçenekleri ile yapılabilir.
 • Kredi Kartı
 • Banka Tahsilatı (ING Bank)
Yapılan katkı payı ödemeleri, bankalar ile yapılan anlaşmalara bağlı olarak varsa ödeme aracına ait blokaj süresi uygulaması sonunda şirket hesaplarına intikal eder ve yatırıma yönlendirilir. ( Kredi kartı ile yapılan ödemeler için blokaj süresi 36 gün olarak uygulanmaktadır )

Yönetim Gideri Kesintisi
Bu plan kapsamında sözleşme süresi boyunca yapılacak düzenli ve ek katkı payı ödemeleri için %5 oranında yönetim gider kesintisi uygulanır.

Fon İşletim Gideri Kesintisi
Emeklilik yatırım fonların net varlık değerleri üzerinden günlük olarak yapılacak olan kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Fon Adı
Yıllık Bileşik Fon İşletim
Gider Kesintisi (%)
Günlük Fon İşletim Gider
Kesintisi (yüzbinde)
AXA Likit Karma Fonu 2,03 5,5
AXA Kamu Borçlanma Fonu 2,59 7
AXA Karma Dış Borçlanma Fonu 1.01 2,75
AXA Esnek Fon 2,59 7
AXA Hisse Senedi Fonu 2,59 7

Giriş Aidatı
Giriş aidatı, teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yarısı olup sözleşmenin ilk yılı içerisinde tahsil edilen toplam tutarı 120 TL'dir. Bu tutar tercih edilen katkı payı ödeme dönemine (aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık) göre ödenebilir. Kalan kısmı ise Ertelenmiş Giriş Aidatı olarak, sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrılması, birikimlerini aktarması veya başka şirketteki hesabı ile birleştirmesi sonucu sözleşmesinin sonlandırması durumlarında fon birikimlerden kesinti şeklinde tahsil edilir.
 
ARTI EMEKLİLİK PLANI
Asgari Katkı Payı
Asgari katkı payı aylık 150 TL olarak uygulanır.
Belirlenen katkı payı ödemeleri, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir. Ödeme dönemine göre belirlenen katkı payının altında yapılan ödemeler, katılımcının emekliliğe hak kazanım süresinin hesaplamasında dikkate alınmaz.

Ek Katkı Payı

Katılımcı veya ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin talebi doğrultusunda sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda ödenebilecek katkı pay tutarıdır.

Katkı Payı Ödeme Aracı
Katkı payı ödemeleri aşağıdaki seçenekler ile yapılabilir.
 • Kredi Kartı
 • Banka Tahsilatı (ING Bank)
Yapılan katkı payı ödemeleri, bankalar ile yapılan anlaşmalara bağlı olarak varsa ödeme aracına ait blokaj süresi uygulaması sonunda şirket hesaplarına intikal eder ve yatırıma yönlendirilir. ( Kredi kartı ile yapılan ödemeler için blokaj süresi 36 gün olarak uygulanmaktadır )

Yönetim Gideri Kesintisi
Bu plan kapsamında sözleşme süresi boyunca yapılacak düzenli ve ek katkı payı ödemeleri için en yüksek %4,5 oranında yönetim gider kesintisi uygulanır.
Bu planda, aşağıdaki koşullardan birini sağladığınız takdirde yönetim gideri kesintisini sözleşme sonuna kadar % 1'e düşürme hakkınız bulunmaktadır. Buna göre;
 • Sözleşmenin birinci yılında ödenen toplam katkı payı tutarı, asgari katkı payının 25 katını (3.750 TL) aşması durumunda veya;
 • Sözleşmenin ikinci yılında ödenen toplam katkı payı tutarı, asgari katkı payının 50 katını (7.500 TL) aşması durumunda veya;
 • Sözleşmenin üçüncü yılında ödenen toplam katkı payı tutarı, asgari katkı payının 75 katını (11.250 TL) aşması durumunda
Takip eden katkı payından itibaren, emeklilik döneminize kadar artık yönetim gideri kesintisi %1 olarak uygulanır.
Emeklilik yatırım fonların net varlık değerleri üzerinden günlük olarak yapılacak olan kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Fon Adı
Yıllık Bileşik Fon İşletim
Gider Kesintisi (%)
Günlük Fon İşletim Gider
Kesintisi (yüzbinde)
AXA Likit Karma Fonu 2,03 5,5
AXA Kamu Borçlanma Fonu 2,59 7
AXA Karma Dış Borçlanma Fonu 1.01 2,75
AXA Esnek Fon 2,59 7
AXA Hisse Senedi Fonu 2,59 7

Giriş Aidatı
Giriş aidatı, teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yarısı olup sözleşmenin ilk yılı içerisinde tahsil edilen toplam tutarı 120 TL'dir. Bu tutar tercih edilen katkı payı ödeme dönemine (aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık) göre ödenebilir. Kalan kısmı ise Ertelenmiş Giriş Aidatı olarak, sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrılması, birikimlerini aktarması veya başka şirketteki hesabı ile birleştirmesi sonucu sözleşmesini sonlandırması durumlarında fon birikimlerden kesinti şeklinde tahsil edilir.
 
TAM EMEKLİLİK PLANI
Başlangıç Katkı Payı
Başlangıç katkı payı tutarı teklif aşamasında tahsil edilir. Başlangıç katkı payı en az 5.000 TL olmak üzere katılımcı tarafından belirlenecek bir tutarda olabilir.
Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için başlangıç katkı payı tutarının teklif aşamasında ödenmesi gereklidir

Asgari Katkı Payı
Asgari katkı payı aylık 200 TL olarak uygulanır. 
Belirlenen katkı payı ödemeleri, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir. Ödeme dönemine göre belirlenen katkı payının altında yapılan ödemeler, katılımcının emekliliğe hak kazanım süresinin hesaplamasında dikkate alınmaz.

Ek Katkı Payı
Katılımcı veya ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin talebi doğrultusunda sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda ödenebilecek katkı pay tutarıdır.

Katkı Payı Ödeme Aracı
Katkı payı ödemeleri aşağıdaki seçenekleri ile yapılabilir.
 • Kredi Kartı
 • Banka Tahsilatı (ING Bank)
Yapılan katkı payı ödemeleri, bankalar ile yapılan anlaşmalara bağlı olarak varsa ödeme aracına ait blokaj süresi uygulaması sonunda şirket hesaplarına intikal eder ve yatırıma yönlendirilir. ( Kredi kartı ile yapılan ödemeler için blokaj süresi 36 gün olarak uygulanmaktadır )

Yönetim Gideri Kesintisi
Bu plan kapsamında sözleşme süresi boyunca yapılacak düzenli ve ek katkı payı ödemeleri için en yüksek %4, başlangıç katkı payından ise %1 oranında yönetim gider kesintisi uygulanır. 20.000 TL ve üzerindeki başlangıç katkı payı ödemelerine ise yönetim gider kesintisi uygulanmaz.
Bu planda, aşağıdaki koşullardan birini sağladığınız takdirde yönetim gideri kesintisini sözleşme sonuna kadar sıfırlama hakkınız bulunmaktadır. Buna göre;
 • Sözleşmenin birinci yılında ödenen toplam katkı payı tutarı, asgari katkı payının 25 katını (5.000 TL) aşması durumunda veya;
 • Sözleşmenin ikinci yılında ödenen toplam katkı payı tutarı, asgari katkı payının 50 katını (10.000 TL) aşması durumunda veya;
 • Sözleşmenin üçüncü yılında ödenen toplam katkı payı tutarı, asgari katkı payının 75 katını (15.000 TL) aşması durumunda
Takip eden katkı payından itibaren, emeklilik döneminize kadar artık yönetim gideri kesintisi alınmaz.

Fon İşletim Gideri Kesintisi

Emeklilik yatırım fonların net varlık değerleri üzerinden günlük olarak yapılacak olan kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Fon Adı
Yıllık Bileşik Fon İşletim
Gider Kesintisi (%)
Günlük Fon İşletim Gider
Kesintisi (yüzbinde)
AXA Likit Karma Fonu 2,03 5,5
AXA Kamu Borçlanma Fonu 2,59 7
AXA Karma Dış Borçlanma Fonu 1.01 2,75
AXA Esnek Fon 2,59 7
AXA Hisse Senedi Fonu 2,59 7

Giriş Aidatı
Bu plan kapsamında sözleşme başlangıcında giriş aidatı alınmaz. Teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yarısı şeklinde belirlenen giriş aidatının tamamı ertelenerek sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrılması, birikimlerini aktarması veya başka şirketteki hesabı ile birleştirmesi sonucu sözleşmesinin sonlandırması durumlarında fon birikimlerden kesinti şeklinde tahsil edilir.