r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.
r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Nakliyat Sigortası
 
EMTEA TAŞIMA SİGORTASI
KAPSAM:  Bu sigorta ile, bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi teminat altına alınır.
 
KIYMET TAŞIMA SİGORTASI
KAPSAM:  Bu sigorta ile, altın vb değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza sonucunda zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alınır.
YAT SİGORTASI
KAPSAM:  Bu sigorta ile gövdesi, makineleri, yatın adını taşıyan servis botları, yat ile alınıp satılması mutat olan tüm donanım ve ekipmanlar, yarış teminatı, ferdi kaza, kişisel eşyalar, yargılama masrafları ve 3. şahıslara karşı sorumluluk güvence altına alınmaktadır.
 
GEZİNTİ TEKNESİ (YAT) SİGORTASI
KAPSAM:  Ticari veya özel amaçlı gezinti teknelerini, denizde, karaya veya çekek yerinde Enstitü Yat Klozu'nda belirtilen şartlara bağlı olarak zarar görmesi teminat altına alınmaktadır.
Teminat verilen başlıca riskler;
 • Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar
 • Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem
 • Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Başka bir tekneye, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlardır.
BALIKÇI TEKNELERİ SİGORTASI
KAPSAM:  Boyu 2,5 metreden büyük olan ve ticari olarak balık avlama ruhsatına sahip tekneler ile bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, Tekne Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirlenen kloz ve özel şartlara bağlı olarak denizde ya da çekek yerinde teminat altına alır. Teminat kapsamına alınabilecek olan değerler şunlardır:
 • Gövde, makine ve teçhizat
 • Sandal ve botlar
 • Özel donanımlar
 • Telsiz, radar, sonar, uydu anten
 • Otomatik pilot, alarm
 • Balıkçılık ağ ve donanımlarının yangın, yıldırım veya gemi dışından kişilerin şiddet içeren hırsızlığı nedeniyle ziya veya hasara uğraması, geminin sigortalı tehlikelerden tam ziya sonucu balıkçılık donanımının tamamen ziya olması riskleri Çatışma mesuliyeti teminatı
Kaptan ve mürettebatın ferdi kaza sigortası
TEKNE/YAT İNŞA SİGORTASI
KAPSAM:  Yeni inşa edilen veya kapsamlı tadilat gören tekneler için yapılan bu sigorta türü, bir yıldan uzun süreli (inşaat faaliyeti bitene kadar) olabilir. Teminat altına alınan başlıca riskler;
 • Kızağa konmadan önceki riskler
 • Denize indirme riskleri
 • Donatana teslim ve seyir tecrübeleri sırasındaki riskler
 • Kızağa konma ve imalat sırasındaki riskler